Κατηγορία Facebook

Γιατί δεν μπορείτε να δείτε σχόλια στο Facebook; (Και πώς να το διορθώσετε)

Γιατί δεν μπορώ να δω τα σχόλια στο Facebook

Δεν μπορείτε να δείτε σχόλια στο Facebook; Διάφορα στοιχεία μπορούν να προκαλέσουν αυτό το πρόβλημα, από μια ανενεργή σύνδεση στο Διαδίκτυο έως την διακοπή λειτουργίας του Facebook. Αυτό το σεμινάριο εξηγεί γιατί δεν μπορείτε να δείτε σχόλια σε αυτήν την…