Πώς να δημιουργήσετε εκπαιδευτικό λογισμικό για σχολεία

Η χρήση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών είναι πλέον απαραίτητη για τους περισσότερους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Από αυτή την άποψη, ο τομέας των τεχνολογιών της πληροφορίας διευρύνεται συνεχώς, προσφέροντας στους καταναλωτές νέα προϊόντα και υπηρεσίες λογισμικού. Οι ιδιόκτητοι κατασκευαστές λογισμικού παρέχουν προγράμματα υψηλής ποιότητας και εγγυώνται τις ενημερώσεις και την υποστήριξή τους. Τέτοια προγράμματα χρησιμοποιούνται ευρέως στον τομέα της εκπαίδευσης.

Η χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού μπορεί να θεωρηθεί ως:

5 Τάσεις ανάπτυξης εφαρμογών για κινητά για το 2022(Ανοίγει σε νέα καρτέλα)

Ένας σημαντικός οικονομικός παράγοντας (μείωση κόστους για την επίλυση σύνθετων εκπαιδευτικών προβλημάτων).

Ένας παράγοντας στην ανάπτυξη της ικανότητας πληροφόρησης των μαθητών και ένα μέσο επαγγελματικού προσανατολισμού (πρόσβαση σε προγράμματα που διαφέρουν ως προς τη λειτουργία· ευκαιρία μελέτης της εσωτερικής τους δομής).

Παράγοντας στην ανάπτυξη της αστικής συνείδησης (σεβασμός στα δικαιώματα και τις ελευθερίες του ατόμου).

Η ανάπτυξη λογισμικού elearning είναι ιδιαίτερα σημαντική σήμερα. Στοχεύει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αν ψάχνετε για μια εταιρεία ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού που μπορεί να σας παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού eLearning, επικοινωνήστε με την JatApp.co . Προσλαμβάνει καταρτισμένους ειδικούς που είναι έτοιμοι να εφαρμόσουν οποιαδήποτε λύση εκπαιδευτικού λογισμικού εντός της καθορισμένης προθεσμίας.

Διαβάστε παρακάτω και μάθετε περισσότερα σχετικά με τη δημιουργία εκπαιδευτικού λογισμικού για σχολεία.

Τι είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού για σχολεία;

 

Το εκπαιδευτικό λογισμικό είναι ένας τύπος λογισμικού που έχει σχεδιαστεί για να διδάξει ή να αναπτύξει ορισμένες δεξιότητες. Αντίστοιχα, η ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού είναι μια δραστηριότητα, αποτέλεσμα της οποίας είναι η δημιουργία αποτελεσματικού λογισμικού για εκπαιδευτικά ιδρύματα. Περιλαμβάνει τη δημιουργία, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη συντήρηση προγραμμάτων υπολογιστών.

Φορητή Παιδική Τουαλέτα & Εκπαιδευτικό Κάθισμα 2 σε 1(Ανοίγει σε νέα καρτέλα)

Σημασία της Ανάπτυξης Λογισμικού E-learning στις Συνθήκες Πληροφορικής της Κοινωνίας

Υπό την επίδραση της πληροφορικής της κοινωνίας, σημειώνονται σημαντικές αλλαγές στον μηχανισμό λειτουργίας και εφαρμογής του σχολικού εκπαιδευτικού συστήματος. Έτσι, το λογισμικό υψηλής ποιότητας για σχολεία εκκινεί τις ακόλουθες διαδικασίες:

Βελτίωση των μηχανισμών διαχείρισης του εκπαιδευτικού συστήματος με βάση τη χρήση εξατομικευμένων τραπεζών δεδομένων επιστημονικών και παιδαγωγικών πληροφοριών, πληροφοριών και μεθοδολογικών υλικών, καθώς και δικτύων επικοινωνίας.

Βελτίωση της μεθοδολογίας και της στρατηγικής για την επιλογή του περιεχομένου, των μεθόδων και των οργανωτικών μορφών εκπαίδευσης που αντιστοιχούν στα καθήκοντα ανάπτυξης της προσωπικότητας στις συνθήκες της πληροφορικής της κοινωνίας.

Δημιουργία μεθοδικών συστημάτων εκπαίδευσης εστιασμένων στην ανάπτυξη του πνευματικού δυναμικού του μαθητή. Αυτά συμβάλλουν επίσης στη διαμόρφωση δεξιοτήτων για την ανεξάρτητη απόκτηση γνώσεων, την εκτέλεση πειραματικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων και διαφόρων τύπων κοινών δραστηριοτήτων για την επεξεργασία πληροφοριών.

Δημιουργία και χρήση υπολογιστικών δοκιμών, διαγνωστικών μεθόδων παρακολούθησης και αξιολόγησης του επιπέδου γνώσεων των εκπαιδευομένων κ.λπ.

Δυνατότητες ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού

Η ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού είναι πολύπλοκη εργασία που απαιτεί να λαμβάνονται υπόψη ορισμένοι παράγοντες. Η διαδικασία ανάπτυξης σύγχρονου εκπαιδευτικού λογισμικού επικεντρώνεται στον κύκλο ζωής ενός προϊόντος λογισμικού. Όλες οι υπάρχουσες τεχνολογίες, μέθοδοι και πρότυπα, άμεσα ή έμμεσα, σχετίζονται ή ρυθμίζουν τα στάδια του κύκλου ζωής, τόσο ως προς τη λειτουργικότητα όσο και ως προς το περιεχόμενο.

10 Lesser-Known Facts That You Didn’t Know About Minecraft(Ανοίγει σε νέα καρτέλα)

Η διαδικασία ανάπτυξης συστημάτων λογισμικού έχει άμεση σύνδεση με τον τομέα της διαχείρισης έργων αφού κάθε προϊόν λογισμικού είναι ένα μοναδικό αποτέλεσμα. Τα κύρια χαρακτηριστικά της υλοποίησης του έργου λογισμικού εξαρτώνται άμεσα από την οργάνωση αυτής της διαδικασίας – προθεσμίες, προγραμματισμένος προϋπολογισμός και ποιότητα του τελικού προϊόντος.

Αλλά η επαγγελματική διαχείριση έργου από μόνη της δεν μπορεί να εξασφαλίσει την επίτευξη των καθορισμένων χαρακτηριστικών. Η αρχιτεκτονική του συστήματος, η εμπειρία των μελών της ομάδας ανάπτυξης και η τεκμηρίωση σε όλο τον κύκλο ζωής του λογισμικού παίζουν σημαντικό ρόλο.

Επομένως, είναι καλύτερο να αναθέσετε την εργασία σε μια ομάδα επαγγελματιών. Θα πρέπει να περιλαμβάνει διαχειριστές έργων, επιχειρησιακούς αναλυτές, σχεδιαστές UI/UX , μηχανικούς front-end και back-end, ειδικούς QA, προγραμματιστές, δοκιμαστές και συγγραφείς. Δώστε προτίμηση σε εταιρείες ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού με εμπειρία, όπως η Jatapp. Η σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού χρησιμοποιώντας διάφορες γλώσσες και πλατφόρμες επιτρέπει στους ειδικούς να δημιουργούν μοναδικές εκπαιδευτικές λύσεις υψηλής ποιότητας.

Τύποι λύσεων στο Εκπαιδευτικό Λογισμικό

Το εκπαιδευτικό λογισμικό μπορεί να δημιουργηθεί για διαφορετικούς σκοπούς. Μπορεί να βελτιώσει την εκπαιδευτική διαδικασία, τη διαχείριση μαθητών, τη διαχείριση προσωπικού, τη διαχείριση εγκαταστάσεων, τη χρηματοοικονομική διαχείριση κ.λπ. Από αυτή την άποψη, υπάρχουν πολλές διαφορετικές λύσεις εκπαιδευτικού λογισμικού. Ακολουθεί μια λίστα με τις πιο κοινές ιδέες ανάπτυξης λογισμικού για σχολεία:

Διαχείριση μάθησης;

Διοίκηση σπουδαστών;

Διαχείρηση εγκατάστασης;

Διαχείριση προσωπικού;

Χρηματοοικονομική διαχείριση;

Λογισμικό εκπαιδευτικής διοίκησης;

Ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής μάθησης;

Πλατφόρμες μαθησιακής εμπειρίας.

Λύσεις διαχείρισης γνώσης.

Λογισμικό διαδικτυακής εκπαίδευσης.

Λογισμικό εκμάθησης;

Ψηφιακές πλατφόρμες μάθησης.

Λογισμικό αξιολόγησης κ.λπ.

Τι είναι το Roblox Studio και πώς να το ρυθμίσετε(Ανοίγει σε νέα καρτέλα)

Ανεξάρτητα από το είδος των λύσεων ανάπτυξης που χρειάζεστε, μια επαγγελματική εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού ηλεκτρονικής μάθησης θα είναι σίγουρα σε θέση να καλύψει όλες τις απαιτήσεις και να σας παρέχει αξιόπιστες υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού eLearning. Μάθετε για τους κύκλους ζωής ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού στην παρακάτω ενότητα.

Κύκλοι Ζωής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Ο κύκλος ζωής του λογισμικού ορίζεται ως μια χρονική περίοδος που ξεκινά από τη στιγμή της λήψης απόφασης για τη δημιουργία του λογισμικού και τελειώνει τη στιγμή της πλήρους απομάκρυνσής του από τη λειτουργία. Ο κύκλος ζωής χωρίζεται σε στάδια, κατά τη διάρκεια καθενός από τα οποία δημιουργείται μια νέα έκδοση του προϊόντος εκπαιδευτικού λογισμικού:

Ανάλυση των απαιτήσεων του συστήματος.

Καθορισμός προδιαγραφών.

Σχέδιο;

Κωδικοποίηση;

Δοκιμές;

Λειτουργία και συντήρηση.

Στο πρώτο στάδιο, συνήθως καθορίζονται οι βασικές απαιτήσεις. Η εφαρμογή τους καθιστά δυνατή την απόκτηση μιας αποδεκτής λύσης στο πρόβλημα: χρόνος επεξεργασίας πληροφοριών, κόστος επεξεργασίας και πιθανότητα τυχαίων και σκόπιμων σφαλμάτων. Αυτό συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση του προβλήματος των καταστάσεων συμβιβασμού και στην επιλογή της βέλτιστης λύσης.

Η περιγραφή των λειτουργιών που υλοποιούνται στον υπολογιστή πραγματοποιείται στο στάδιο καθορισμού των προδιαγραφών. Καθορίζεται η δομή των δεδομένων εισόδου και εξόδου. Καθορίζονται επίσης μέσα τοποθέτησης και αποθήκευσης δεδομένων, οργάνωση και χρήση βάσεων δεδομένων κ.λπ.

Το στάδιο του σχεδιασμού περιλαμβάνει την ανάπτυξη αλγορίθμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Η γενική δομή του συστήματος διαμορφώνεται. Στη διαδικασία σχεδιασμού, η συνολική δομή του συστήματος διαμορφώνεται καθώς πληρούνται οι προδιαγραφές για μεμονωμένες μονάδες και υπομονάδες.

Το στάδιο της κωδικοποίησης θεωρείται το απλούστερο. Η υλοποίησή του διευκολύνεται από τη χρήση αλγοριθμικών γλωσσών υψηλού επιπέδου, μεθόδων δομικού, αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού και εργαλείων CASE.

Το στάδιο της δοκιμής συνήθως σχεδιάζεται προσεκτικά για να μειωθεί το κόστος χρόνου και χρήματος. Τα χαρακτηριστικά δεδομένων του συστήματος σε κατάσταση λειτουργίας χρησιμοποιούνται για τη δοκιμή. Είναι σημαντικό να τα προσδιορίσετε ήδη στο στάδιο του σχεδιασμού.

Πώς να ενεργοποιήσετε το 5G στο iPhone(Ανοίγει σε νέα καρτέλα)

Τα σφάλματα που δεν εντοπίστηκαν στο στάδιο της δοκιμής διορθώνονται στο στάδιο λειτουργίας και συντήρησης του συγκροτήματος λογισμικού. Γίνονται αλλαγές που προτείνει ο πελάτης. Το συγκρότημα τροποποιείται για να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες λειτουργίας.

Η διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού για σχολεία περιγράφεται συνήθως από ένα μοντέλο που καθορίζει τη σειρά των πιο γενικών σταδίων και των αποτελεσμάτων που λαμβάνονται. Επί του παρόντος, είναι γνωστά πολλά κύρια μοντέλα του κύκλου ζωής του λογισμικού: το μοντέλο καταρράκτη, το αυξητικό μοντέλο, το σπειροειδές μοντέλο και το εξελικτικό μοντέλο (RAD). Επιπλέον, τα παραδείγματα της ευέλικτης ανάπτυξης και του ακραίου προγραμματισμού χρησιμοποιούνται ευρέως.

συμπέρασμα

Στις σύγχρονες συνθήκες ψηφιοποίησης της οικονομίας, η ύπαρξη της εκπαιδευτικής σφαίρας είναι αδύνατη χωρίς την ευρεία χρήση νέων τεχνολογιών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένου του εξειδικευμένου λογισμικού. Υπάρχει μια τεράστια ποικιλία προϊόντων λογισμικού για σχολεία στην αγορά που έχουν σχεδιαστεί για την επίλυση διαφόρων ειδών προβλημάτων. Επιπλέον, μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε με αξιόπιστες εταιρείες λογισμικού eLearning και να λάβετε τη λύση που χρειάζεστε. Δημιουργήστε αποτελεσματικό εκπαιδευτικό λογισμικό και αποκομίστε τα οφέλη!

directVortex
directVortex
Άρθρα: 4565

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Αρέσει σε %d bloggers: