Πώς να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση Hisense χωρίς τηλεχειριστήριο

Το τηλεχειριστήριο Hisense TV είναι μια απαραίτητη συσκευή που σας επιτρέπει να πλοηγείστε και να ελέγχετε την Hisense Smart TV. Φανταστείτε ότι έχετε χάσει το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης ή εάν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά, μπορεί να δυσκολευτείτε να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορείτε εύκολα να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση Hisense χωρίς τηλεχειριστήριο πατώντας το κουμπί τροφοδοσίας στην τηλεόραση ή χρησιμοποιώντας εφαρμογές απομακρυσμένου τρίτου κατασκευαστή.

Τηλεόραση Hisense 40″ Full HD Smart 40A5600F(Ανοίγει σε νέα καρτέλα)

Πώς να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση Hisense χρησιμοποιώντας το κουμπί λειτουργίας

Το πάτημα του κουμπιού λειτουργίας είναι ένας από τους απλούστερους τρόπους για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση Hisense χωρίς το τηλεχειριστήριο.

#1. Συνδέστε το καλώδιο της τηλεόρασης Hisense στην πρίζα.

#2. Αναζήτηση για το κόκκινο φως LED στην τηλεόρασή σας Hisense.

#3. Πάτα το Κουμπί ενεργοποίησης – απενεργοποίησης κάτω από το φως LED.

#4. Εάν η λυχνία γίνει μπλε, αυτό υποδηλώνει ότι η Hisense Smart TV σας είναι ενεργοποιημένη ΕΠΙ.

Πώς να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση Hisense μέσω εφαρμογών για κινητά

Ένας άλλος τρόπος για να ενεργοποιήσετε την Hisense Smart TV είναι χρησιμοποιώντας απομακρυσμένες εφαρμογές. Όλες οι εφαρμογές που αναφέρονται παρακάτω είναι διαθέσιμες στο Play Store και στο App Store.

Εφαρμογή RemoteNOW

Το RemoteNOW είναι μια εφαρμογή ειδικά σχεδιασμένη για Hisense Smart TV. Το μόνο μειονέκτημα είναι ότι υποστηρίζει μόνο περιορισμένο αριθμό μοντέλων τηλεοράσεων Hisense. Το RemoteNOW υποστηρίζεται για μοντέλα τηλεοράσεων Hisense που αναφέρονται παρακάτω.

Ονομα μοντέλου

P9, P8, P7, P6 και P5

R8, R7, R6, R5 και R4

S4, S5, SX, S8, Q7 και Q8

A4G, A6G, A7G, U7G, U8G και U9G

#1. Κατεβάστε το Εφαρμογή RemoteNOW από το App Store/Play Store στο smartphone σας.

#3. Μόλις εγκατασταθεί, ανοίξτε την εφαρμογή RemoteNOW.

#4. Χτύπα το Εικονίδιο τηλεόρασης με σύμβολο σταυρού υπάρχει στην επάνω αριστερή γωνία.

#5. Επιλέξτε το δικό σας Τηλεόραση Hisense όνομα από τη λίστα συσκευών.

#6. Θα εμφανιστεί ένας κωδικός στην οθόνη της τηλεόρασής σας. Εισαγάγετε τον κωδικό στο αναδυόμενο μενού που εμφανίζεται στο τηλέφωνό σας.

#7. Αφού γίνει η σύζευξη, πατήστε το εικονίδιο Power to ανάβω την τηλεόραση Hisense χωρίς τηλεχειριστήριο.

Πώς να αποκτήσετε το Kodi σε Hisense Smart TV(Ανοίγει σε νέα καρτέλα)

Εφαρμογή Android TV Remote

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Android TV Remote για περιστροφή Επί τα δικα σου Hisense Android TV χωρίς τηλεχειριστήριο.

#1. Εγκαταστήστε την εφαρμογή Android TV Remote από το Play Store στο smartphone σας.

#2. Συνδέστε το Hisense Android TV και το τηλέφωνο Android στο ίδιο WiFi.

#3. Εκκινήστε το Τηλεχειριστήριο Android TV εφαρμογή και επιλέξτε τη δική σας Όνομα τηλεόρασης Hisense και αντιστοιχίστε το ακολουθώντας τις προτροπές στην οθόνη.

#4. Μετά τη σύζευξη, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Android TV Remote για να ενεργοποιήσετε το Hisense Android TV.

Πώς να παρακολουθήσετε Fox Sports στην Hisense Smart TV(Ανοίγει σε νέα καρτέλα)

Εφαρμογή Roku Mobile

Εάν χρησιμοποιείτε Τηλεόραση Roku Hisenseμπορείτε να το γυρίσετε Επί χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Roku.

#1. Στη συσκευή σας iOS ή Android, μεταβείτε στο App Store ή Play Store και εγκαταστήστε το Εφαρμογή Roku (Επίσημη).

#2. Εκκινήστε την εφαρμογή Roku μετά την εγκατάσταση. Στη συνέχεια, συνδέστε το Smartphone και την τηλεόραση Hisense Roku στο ίδιο WiFi.

#3. Σύμφωνα με το Σύνδεση στη συσκευή ενότητα, αναζητήστε το δικό σας Τηλεόραση Hisense και συνδέστε το.

#4. Μόλις συνδεθείτε, πατήστε το Κουμπί ενεργοποίησης – απενεργοποίησης στη διεπαφή της εφαρμογής για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση Hisense Roku.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Roku για κινητά για να αλλάξετε το κανάλι και να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου στην τηλεόραση Hisense Roku.

Πώς να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση Hisense χρησιμοποιώντας υπέρυθρο φως

Εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει αισθητήρα υπερύθρων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Εφαρμογή Mi Remote για να ενεργοποιήσετε την Hisense Smart TV σας.

#1. Στροφή Επί την τηλεόρασή σας Hisense και βεβαιωθείτε ότι το κόκκινο φως είναι αναμμένο.

#2. Εγκαταστήστε το Εφαρμογή Mi Remote στο smartphone σας και ακολουθήστε τις υποδείξεις στην οθόνη για να το αντιστοιχίσετε με την τηλεόραση.

#3. Ανοίξτε την εφαρμογή και πατήστε το εικονίδιο τηλεόρασης.

Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2022 σε Hisense Smart TV(Ανοίγει σε νέα καρτέλα)

#4. Χτύπα το Εικονίδιο κουμπιού λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση Hisense. Βεβαιωθείτε ότι στρέφετε τον αισθητήρα του smartphone σας προς τον αισθητήρα υπερύθρων της τηλεόρασης ενώ πατάτε το κουμπί λειτουργίας.

Πώς να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση Hisense χρησιμοποιώντας το Google Assistant

Εάν η τηλεόρασή σας Hisense υποστηρίζει τον Βοηθό Google, τότε μπορείτε εύκολα να ελέγξετε την τηλεόρασή σας μέσω του φωνητικού βοηθού.

#1. Συνδέστε το Smartphone και την τηλεόρασή σας στην ίδια σύνδεση WIFI.

#2. Κατεβάστε το Εφαρμογή Google Home από το App Store ή Play Store.

#3. Ανοίξτε την εφαρμογή Google Home μετά την εγκατάσταση.

#4. Αναζητήστε το όνομα της τηλεόρασής σας κάτω από τη λίστα των συσκευών που εμφανίζεται στην οθόνη και πατήστε το δικό σας Όνομα μοντέλου τηλεόρασης Hisense.

#5. Λένε, “Εντάξει, Google, ενεργοποιήστε την τηλεόραση” για να ενεργοποιήσετε την τηλεόρασή σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον φωνητικό βοηθό για να ελέγξετε την ένταση και το κανάλι.

Άλλοι τηλεοπτικοί οδηγοί Hisense:

Συχνές Ερωτήσεις

1. Η Hisense TV διαθέτει χειροκίνητα κουμπιά;

Ναι, οι τηλεοράσεις Hisense έχουν φυσικά κουμπιά που βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία. Περιλαμβάνει την ένταση, το κανάλι, τις ρυθμίσεις, τα κουμπιά λειτουργίας κ.λπ. Ανάλογα με το μοντέλο, τα κουμπιά μπορεί να είναι ή να μην είναι διαθέσιμα στην τηλεόρασή σας.

2. Γιατί δεν ανάβει η τηλεόρασή μου Hisense, αλλά το κόκκινο φως αναβοσβήνει;

Εάν δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση Hisense, αποσυνδέστε την τηλεόραση από την πηγή τροφοδοσίας και περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, συνδέστε το βύσμα στην πρίζα και ενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας. Εάν το πρόβλημα παραμένει, πρέπει να επικοινωνήσετε Εξυπηρέτηση πελατών Hisense.

Share your love
Ισίδωρος
Ισίδωρος

Ενας `Φανταστικός` χαρακτήρας με πολυ αγάπη σε αυτό που κάνει.

Άρθρα: 5255

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *