Ετικέτα Google Bard

Πώς να ενεργοποιήσετε τις επεκτάσεις Google Bard

επεκτάσεις Google Bard

Αν θυμάστε, το ChatGPT απέκτησε μια νέα δυνατότητα προσθήκης πριν από λίγους μήνες. Η δυνατότητα βασικά σας επιτρέπει να προσθέσετε πρόσθετα για να προσθέσετε περισσότερες δυνατότητες στο chatbot. Οι προσθήκες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο εξωτερικό εργαλείο για ανάκτηση πληροφοριών…