Το τηλεχειριστήριο Chromecast δεν λειτουργεί

Το τηλεχειριστήριο Chromecast δεν λειτουργεί

Το Chromecast με Google TV δεν ανταποκρίνεται στο τηλεχειριστήριό του; Λειτουργούν ορισμένα κουμπιά τηλεχειριστηρίου ενώ άλλα δεν εκτελούν καμία λειτουργία; Θα σας δείξουμε αρκετούς τρόπους αντιμετώπισης προβλημάτων του τηλεχειριστηρίου φωνής Chromecast και να το επαναφέρετε σε λειτουργία.

1. Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνό σας ως εικονικό τηλεχειριστήριο

Η εφαρμογή Google Home διαθέτει ενσωματωμένο εικονικό τηλεχειριστήριο Chromecast. Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Google Home για να πλοηγηθείτε στο Chromecast σας, εάν το φυσικό τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.

Συνδέστε το smartphone σας στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi με το Chromecast και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

 1. Εγκαταστήστε το Google Home στο smartphone Android ή iOS και συνδεθείτε στον λογαριασμό Google που είναι συνδεδεμένος με το Chromecast σας.
 2. Η εφαρμογή θα πρέπει να ανιχνεύει αυτόματα το Chromecast σας εάν βρίσκεται στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi με το τηλέφωνό σας. Μεταβείτε στην καρτέλα Συσκευές και επιλέξτε το Chromecast σας.

Πατήστε το κουμπί Προσθήκη για να συνδέσετε μη αυτόματα το Chromecast σας, εάν η εφαρμογή Google Home δεν το εντοπίσει αυτόματα.

 1. Πατήστε Remote (iOS) ή Open remote (Android) για να εκκινήσετε το εικονικό τηλεχειριστήριο Chromecast.

καλύτερες εφαρμογές εικονικού αριθμού

Δωρεάν εφαρμογές εγγραφής φωνής για Android

Τα 10 καλύτερα παιχνίδια χωρίς διαφημίσεις για iPhone

Η εφαρμογή Google Home θα εμφανίσει το εικονικό τηλεχειριστήριο στην οθόνη του τηλεφώνου σας.

Μπορείτε να προσαρμόσετε το εικονικό τηλεχειριστήριο για χρήση του ελέγχου πλοήγησης Swipe ή D-pad . Πατήστε το εικονίδιο μενού με τις τρεις κουκκίδες στην επάνω δεξιά γωνία και επιλέξτε Έλεγχος ολίσθησης ή Έλεγχος πληκτρολογίου D .

2. Ελέγξτε την κατάσταση της μπαταρίας ή Αντικαταστήστε τις μπαταρίες

Το τηλεχειριστήριό σας Chromecast δεν θα λειτουργεί εάν οι μπαταρίες του είναι εξαντλημένες ή έχουν τοποθετηθεί λανθασμένα. Ελέγξτε τη στάθμη της μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου φωνής σας στο μενού ρυθμίσεων.

Ανοίξτε το εικονικό τηλεχειριστήριο Chromecast στην εφαρμογή Google Home και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

 1. Επιλέξτε την εικόνα/εικονίδιο του προφίλ σας στην επάνω δεξιά γωνία και επιλέξτε Ρυθμίσεις .
 1. Επιλέξτε Τηλεχειριστήρια και αξεσουάρ .
 1. Ελέγξτε το επίπεδο μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου Chromecast στην ενότητα “Τηλεχειριστήριο Chromecast Voice”. Τοποθετήστε ξανά ή αλλάξτε τις μπαταρίες του Chromecast Remote εάν το επίπεδο/κατάσταση της μπαταρίας δεν είναι “Καλή”.

Ανοίξτε το πίσω κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου φωνής και ελέγξτε ότι οι μπαταρίες είναι ασφαλείς και τοποθετημένες σωστά. Ευθυγραμμίστε τις πολικές πλευρές της μπαταρίας—θετικές(+) και αρνητικές(-) πλευρές—σύμφωνα με την επιγραφή στη θήκη της μπαταρίας. Η λυχνία LED στο τηλεχειριστήριο φωνής Chromecast θα πρέπει να πάλλεται δύο φορές όταν τοποθετείτε ξανά τις μπαταρίες.

Τοποθετήστε δύο νέες αλκαλικές μπαταρίες 1,5 Volt AAA στο τηλεχειριστήριο φωνής σας εάν η λυχνία LED δεν αναβοσβήνει. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αντικαταστήσει και τις δύο μπαταρίες, όχι τη μία—το πρόβλημα μπορεί να παραμείνει αν συνδυάσετε παλιές και νέες μπαταρίες.

3. Ενημερώστε το τηλεχειριστήριο Chromecast

Το τηλεχειριστήριο φωνής Chromecast ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία εάν χρειαστεί να ενημερωθεί το υλικολογισμικό του. Χρησιμοποιήστε το εικονικό τηλεχειριστήριο της εφαρμογής Google Home για να ελέγξετε εάν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση για το τηλεχειριστήριό σας.

 1. Επιλέξτε το εικονίδιο του προφίλ σας στην επάνω δεξιά γωνία και επιλέξτε Ρυθμίσεις .
 1. Επιλέξτε Τηλεχειριστήρια και αξεσουάρ .
 1. Εάν υπάρχει ένα μήνυμα “Διαθέσιμη ενημέρωση” κάτω από το τηλεχειριστήριο Chromecast, επιλέξτε το τηλεχειριστήριο για να εγκαταστήσετε την ενημέρωση.
 1. Επιλέξτε Απομακρυσμένη ενημέρωση για να συνεχίσετε.
 1. Επιλέξτε Συνέχεια για να ξεκινήσει η απομακρυσμένη ενημέρωση λογισμικού.
 1. Η ενημέρωση του τηλεχειριστηρίου καταργεί τη σύζευξή του από το Chromecast σας. Επιλέξτε Σύνδεση μετά την ενημέρωση για να αντιστοιχίσετε ξανά το τηλεχειριστήριο.
 1. Επιλέξτε Ναι για να συνεχίσετε.

4. Επαναφέρετε ή επανασυνδέστε το τηλεχειριστήριο Chromecast σας

Η επαναφορά του τηλεχειριστηρίου του Chromecast σας μπορεί να το κάνει να λειτουργήσει ξανά σωστά. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να επαναφέρετε ένα τηλεχειριστήριο φωνής Chromecast στις εργοστασιακές προεπιλογές.

 1. Ανοίξτε το πίσω κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου, αφαιρέστε και τις δύο μπαταρίες και περιμένετε πέντε λεπτά.
 2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Home στο τηλεχειριστήριο.
 1. Τοποθετήστε ξανά και τις δύο μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο κρατώντας πατημένο το κουμπί Home . Η λυχνία LED του τηλεχειριστηρίου θα ανάψει και θα παραμείνει σταθερή.
 2. Αφήστε το κουμπί Αρχική σελίδα όταν η λυχνία LED αρχίσει να αναβοσβήνει/πάλλεται.

Οι τύψεις θα πρέπει να αντιστοιχιστούν αυτόματα με το Chromecast σας μετά την επαναφορά. Εάν δεν το κάνει ή η λυχνία LED συνεχίζει να αναβοσβήνει, αντιστοιχίστε το τηλεχειριστήριο χειροκίνητα χρησιμοποιώντας το εικονικό τηλεχειριστήριο στην εφαρμογή Google Home.

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Τηλεχειριστήρια και αξεσουάρ > Σύζευξη τηλεχειριστηρίου ή αξεσουάρ .
 1. Πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά Home και Back στο τηλεχειριστήριο φωνής Chromecast. Αυτό θα θέσει το τηλεχειριστήριο σε λειτουργία σύζευξης και θα το κάνει ανιχνεύσιμο.
 1. Επιλέξτε το τηλεχειριστήριο όταν εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασής σας.

5. Επανεκκινήστε το Chromecast σας

Η εκτέλεση μιας επανεκκίνησης συστήματος μπορεί να διορθώσει δυσλειτουργίες με το Chromecast και το τηλεχειριστήριο φωνής Chromecast. Μπορείτε να επανεκκινήσετε το Chromecast σας από τις ρυθμίσεις του Google TV ή συνδέοντας ξανά τη συσκευή ροής στην πηγή τροφοδοσίας της.

Επανεκκινήστε το Chromecast από το μενού Ρυθμίσεις

 1. Επιλέξτε την εικόνα/εικονίδιο του προφίλ σας στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης σας και επιλέξτε Ρυθμίσεις .
 1. Επιλέξτε Σύστημα στην πλαϊνή γραμμή και επιλέξτε Επανεκκίνηση .
 1. Επιλέξτε Επανεκκίνηση ξανά στο αναδυόμενο παράθυρο επιβεβαίωσης για να επανεκκινήσετε τη συσκευή σας Chromecast.

Εκτελέστε μια σκληρή επανεκκίνηση

Αποσυνδέστε το Chromecast από την πηγή τροφοδοσίας, περιμένετε 1-2 λεπτά και επανασυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.

Ενημερώστε το λογισμικό του Chromecast σας εάν το τηλεχειριστήριο εξακολουθεί να δυσλειτουργεί μετά την επανεκκίνηση.

6. Ενημερώστε το Chromecast σας

Η Google συνιστά να εγκαταστήσετε ενημερώσεις στο Chromecast σας για να απολαύσετε τις πιο πρόσφατες λειτουργίες και να αντιμετωπίσετε σφάλματα συστήματος.

Χρησιμοποιήστε το εικονικό τηλεχειριστήριο στην εφαρμογή Google Home για να ενημερώσετε το λογισμικό Chromecast στην πιο πρόσφατη έκδοση.

 1. Επιλέξτε το εικονίδιο του προφίλ σας στην Αρχική οθόνη του Chromecast και επιλέξτε Ρυθμίσεις .
 2. Επιλέξτε Σύστημα στην πλαϊνή γραμμή.
 3. Στη συνέχεια, επιλέξτε Σχετικά .
 4. Επιλέξτε Ενημέρωση συστήματος και περιμένετε έως ότου το Chromecast σας κάνει σάρωση για διαθέσιμες ενημερώσεις.
 1. Εάν υπάρχει ενημέρωση για τη συσκευή σας, θα δείτε ένα μήνυμα “Έτοιμη ενημέρωση συστήματος”. Επιλέξτε Εγκατάσταση για να ξεκινήσει η διαδικασία ενημέρωσης λογισμικού.
 1. Επιλέξτε Επανεκκίνηση τώρα για να εγκαταστήσετε την ενημέρωση.

Εκτελέστε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων εάν το τηλεχειριστήριο εξακολουθεί να μην λειτουργεί μετά την ενημέρωση του λογισμικού του Chromecast σας.

7. Επαναφέρετε το Chromecast σας

Η επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων του Chromecast διαγράφει τις εφαρμογές, τα αρχεία, τις ρυθμίσεις και τους λογαριασμούς που έχετε λάβει. Συνιστούμε να επαναφέρετε το Chromecast σας μόνο όταν οι παραπάνω διορθώσεις αντιμετώπισης προβλημάτων δεν επιλύσουν τη δυσλειτουργία του τηλεχειριστηρίου.

Μπορείτε να επαναφέρετε το Chromecast σας από την εφαρμογή Google Home ή με το φυσικό κουμπί στη συσκευή ροής.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων του Chromecast με χρήση εικονικού τηλεχειριστηρίου

Ανοίξτε το εικονικό τηλεχειριστήριο Chromecast στην εφαρμογή Google Home και ακολουθήστε το παρακάτω βήμα.

 1. Επιλέξτε την εικόνα του προφίλ σας στην επάνω γωνία και επιλέξτε Ρυθμίσεις .
 2. Μεταβείτε στο Σύστημα > Πληροφορίες και επιλέξτε Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων .
 1. Επιλέξτε Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων στη σελίδα επιβεβαίωσης για να συνεχίσετε.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων του Chromecast με χρήση του φυσικού κουμπιού

Διατηρήστε το Chromecast σας συνδεδεμένο στην πηγή τροφοδοσίας και ενεργοποιημένο. Κρατήστε πατημένο το φυσικό κουμπί στο πίσω μέρος της συσκευής ροής.

Αφήστε το κουμπί όταν η λυχνία LED αναβοσβήνει με κίτρινο χρώμα και στη συνέχεια γίνει σταθερά λευκή. Το Chromecast σας θα πρέπει να επανεκκινηθεί και να γίνει αυτόματα σύζευξη με το τηλεχειριστήριο μετά την επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.

Διορθώστε το Google Chromecast Remote

Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Google εάν το τηλεχειριστήριο φωνής Chromecast δεν λειτουργεί αφού δοκιμάσετε όλες τις παραπάνω προτάσεις. Θα λάβετε ένα ανταλλακτικό τηλεχειριστήριο φωνής εάν αυτό που έχετε έχει εργοστασιακό ελάττωμα. Μπορείτε επίσης να αγοράσετε ένα τηλεχειριστήριο αντικατάστασης από το Google Store ή το Amazon για 19,99 $.

Διαβάστε επίσης:δωρεάν εφαρμογές εγγραφής φωνής για Android

 αντιμετώπισης προβλημάτων ήχου Chromecast

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων του Chromecast

Share your love
Ισίδωρος
Ισίδωρος

Ενας `Φανταστικός` χαρακτήρας με πολυ αγάπη σε αυτό που κάνει.

Άρθρα: 4826

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *