Κατηγορία Kodi

Kodi

Πώς να εγκαταστήσετε το Eurosport Player Kodi Addon

Eurosport Player Kodi Addon

Γρήγορη απάντηση Το πρόσθετο Eurosport Player είναι επίσημα διαθέσιμο στο Αποθετήριο Kodi. Μπορείτε επίσης να εγκαταστήσετε το πρόσθετο Eurosport χρησιμοποιώντας SuperRepo. Ο παίκτης Eurosport είναι α premium πρόσθετο Kodi που σας επιτρέπει να μεταδίδετε όλα τα είδη αθλητικών καναλιών Eurosport.…

Πώς να εγκαταστήσετε το Indigo Addon στο Kodi

Indigo Kodi Addon

Γρήγορη απάντηση Το πρόσθετο Indigo Kodi είναι μη διαθέσιμο σε οποιοδήποτε από τα αποθετήρια. Πρέπει να εγκαταστήσετε οποιαδήποτε από τις εναλλακτικές όπως  SuperRepo στο Kodi. Το Indigo είναι ενα δημοφιλές Kodi Addon που σας επιτρέπει να έχετε γρήγορη πρόσβαση σε…

Πώς να εγκαταστήσετε το Amazon Prime Video Addon στο Kodi

Amazon Prime Video Addon στο Kodi

Γρήγορη απάντηση Αποκτήστε το πρόσθετο Amazon Prime Video από το αποθετήριο Sandman. Μπορείτε να εγκαταστήσετε το πρόσθετο Amazon Prime Video στην εφαρμογή Kodi χρησιμοποιώντας το αποθετήριο Sandman. Το αποθετήριο είναι επίσημα διαθέσιμο στην πλατφόρμα GitHub. Με την εφαρμογή Kodi, δεν…