Το LG Magic Remote δεν λειτουργεί; 9 Διορθώσεις για δοκιμή

Αντιμετωπίζετε πρόβλημα με τη χρήση του Magic Remote στην έξυπνη τηλεόρασή σας LG; Το τηλεχειριστήριο δεν ανταποκρίνεται ή κάποια κουμπιά/χαρακτηριστικά έχουν σταματήσει να λειτουργούν; Οι παρακάτω συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων θα βοηθήσουν στην επίλυση του προβλήματος.

1. Αφαιρέστε και τοποθετήστε ξανά τις μπαταρίες

Αν πέσει το τηλεχειριστήριό σας στο πάτωμα ή σε μια σκληρή επιφάνεια μπορεί να μετατοπίσει τις μπαταρίες στη θήκη των μπαταριών. Εάν το τηλεχειριστήριο LG Magic σταμάτησε να λειτουργεί μετά από τυχαία πτώση, αφαιρέστε και τοποθετήστε ξανά τις μπαταρίες σωστά.

Αποφύγετε να χτυπάτε αντικείμενα με το τηλεχειριστήριο, ώστε να μην μετακινήσετε ξανά τις μπαταρίες ή να καταστρέψετε το τηλεχειριστήριο.

2. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου

Ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιείται, το LG Magic Remote εξαντλεί τις μπαταρίες πιο γρήγορα από τα κανονικά τηλεχειριστήρια LG. Διαθέτει πολλές έξυπνες λειτουργίες και επικοινωνεί συνεχώς με την τηλεόρασή σας.

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου σας θα ποικίλλει επίσης ανάλογα με τον τύπο/μάρκα της μπαταρίας, πόσο συχνά χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριό σας και άλλους παράγοντες.

Το κουμπί λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο LG Magic θα πρέπει να ανάβει όταν πατάτε οποιοδήποτε κουμπί. Εάν το κουμπί δεν ανάβει, οι μπαταρίες είναι χαμηλή και χρειάζονται αντικατάσταση.

Θα πρέπει επίσης να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες LG Magic Remote εάν δεν έχετε χρησιμοποιήσει το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Βγάλτε τις παλιές μπαταρίες και τοποθετήστε τις νέες μπαταρίες στη θήκη. Μην χρησιμοποιείτε παλιές μπαταρίες και μην αναμιγνύετε παλιές μπαταρίες με νέες. Καλύψτε τη θήκη της μπαταρίας και πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε την τηλεόρασή σας.

Σημείωση: Η εσφαλμένη τοποθέτηση των μπαταριών μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο τηλεχειριστήριο LG Magic ή να προκαλέσει πυρκαγιά. Ευθυγραμμίστε τις πολικές πλευρές της μπαταρίας—θετικές (+) και αρνητικές(-) πλευρές—σύμφωνα με την επιγραφή στη θήκη της μπαταρίας. Εάν δεν είστε σίγουροι, ελέγξτε το εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας για οδηγίες σχετικά με την αντικατάσταση των μπαταριών LG Magic Remote.

3. Συνδέστε την τηλεόρασή σας στο Διαδίκτυο

Η τηλεόρασή σας LG επεξεργάζεται φωνητικές εντολές μέσω Διαδικτύου. Χωρίς σύνδεση στο Διαδίκτυο, η φωνητική αναγνώριση δεν θα λειτουργεί όταν πατάτε παρατεταμένα το κουμπί του μικροφώνου στο Magic Remote.

Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας έχει σύνδεση στο Διαδίκτυο εάν η λειτουργία αναγνώρισης φωνής Magic Remote δεν λειτουργεί. Στη συνέχεια, επανεκκινήστε το δρομολογητή σας, συνδέστε ξανά την smart TV σας στο δίκτυο και δοκιμάστε ξανά.

4. Ελέγξτε και καθαρίστε το άνοιγμα του μικροφώνου

Το Magic Remote ενδέχεται να μην ανιχνεύσει τη φωνή σας εάν το μικρόφωνο είναι καλυμμένο ή αποκλεισμένο. Όταν χρησιμοποιείτε φωνητικό έλεγχο, βεβαιωθείτε ότι το χέρι σας δεν εμποδίζει το μικρόφωνο στο επάνω μέρος του τηλεχειριστηρίου. Μιλήστε καθαρά και δυνατά και βεβαιωθείτε ότι το Magic Remote απέχει περίπου 10 εκατοστά (ή λιγότερο) από το πρόσωπό σας.

Ελέγξτε το άνοιγμα του μικροφώνου για σκόνη, ακαθαρσίες, υπολείμματα ή σκουπίδια. Γυρίστε το Magic Remote με την όψη προς τα κάτω και χρησιμοποιήστε μια μαλακή και καθαρή βούρτσα για να αφαιρέσετε τυχόν βρωμιά που έχουν κολλήσει στο άνοιγμα του μικροφώνου.

Να είστε απαλοί με τον καθαρισμό, ώστε να μην σπρώξετε τη βρωμιά περισσότερο μέσα στην τρύπα ή να καταστρέψετε το μικρόφωνο.

5. Μετακινήστε το Magic Remote πιο κοντά στην τηλεόρασή σας

Το LG Magic Remote επικοινωνεί με την τηλεόρασή σας μέσω Bluetooth. Ωστόσο, το τηλεχειριστήριο ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά εάν βρίσκεται εκτός του βέλτιστου εύρους συνδεσιμότητας για Bluetooth—10 μέτρα ή 30 πόδια.

Μετακινήστε το Magic Remote πιο κοντά στην τηλεόρασή σας για να αποφύγετε δυσλειτουργίες που σχετίζονται με την εγγύτητα. Επίσης, αφαιρέστε κάθε εμπόδιο μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της τηλεόρασής σας και βεβαιωθείτε ότι το Magic Remote έχει μια καθαρή οπτική γωνία στην τηλεόρασή σας.

6. Μετακινήστε το Magic Remote μακριά από συσκευές που εκπέμπουν ακτινοβολία

Η LG συμβουλεύει να μην χρησιμοποιείτε το Magic Remote κοντά σε οικιακές συσκευές/συσκευές που εκπέμπουν ακτινοβολία—φούρνο μικροκυμάτων, δρομολογητή Wi-Fi, οθόνες μωρών κ.λπ. Αυτές οι συσκευές λειτουργούν σε ίδια ζώνη συχνοτήτων/κανάλι (2,4 GHz). όπως το LG Magic Remote και μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές.

Η τοποθέτηση του δρομολογητή Διαδικτύου σας πολύ κοντά στην τηλεόρασή σας μπορεί επίσης να προκαλέσει παρεμβολές στο σήμα του Magic Remote.

Χρησιμοποιήστε το Magic Remote σε απόσταση 10 μέτρων από την τηλεόρασή σας, μακριά από ηλεκτρονικές συσκευές ή συσκευές. Επίσης, κρατήστε το δρομολογητή σας τουλάχιστον 20 εκατοστά ή μακρύτερα από την τηλεόρασή σας LG.

7. Επαναφέρετε το Magic Remote σας

Η επαναφορά του τηλεχειριστηρίου LG Magic περιλαμβάνει την κατάργηση της εγγραφής του τηλεχειριστηρίου από την τηλεόρασή σας και τη σύζευξή του ξανά. Επαναφέρετε το τηλεχειριστήριο εάν δεν λειτουργεί μετά την αντικατάσταση των μπαταριών του.

  1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το Σπίτι και Πίσω κουμπιά μαζί για 3-5 δευτερόλεπτα.
  2. Αφήστε και τα δύο κουμπιά όταν το Κουμπί ενεργοποίησης – απενεργοποίησης αναβοσβήνει τρεις φορές. Θα πρέπει να δείτε μια ειδοποίηση στην τηλεόρασή σας που επιβεβαιώνει την αποσύνδεση του τηλεχειριστηρίου Magic.
  1. Πάτα το Ρόδα ή Εντάξει κουμπί για σύζευξη ή εγγραφή του Magic Remote στην τηλεόρασή σας. Θα πρέπει να δείτε μια ειδοποίηση επιτυχίας στην οθόνη της τηλεόρασης που επιβεβαιώνει την εγγραφή του τηλεχειριστηρίου.

Σημείωση: Η τηλεόρασή σας είναι ελαττωματική εάν εμφανίσει ένα μήνυμα σφάλματος “Αποτυχία προετοιμασίας Bluetooth” κατά τη σύζευξη του Magic Remote. Υποβάλετε αίτημα σέρβις ή επισκευής για την τηλεόρασή σας στον ιστότοπο της LG.

8. Κύκλος ισχύος Η τηλεόρασή σας

Επανεκκινήστε την τηλεόρασή σας εάν το Magic Remote εξακολουθεί να μην λειτουργεί αφού δοκιμάσετε τα παραπάνω βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων. Η ενεργοποίηση της τηλεόρασης μπορεί να επιλύσει προσωρινές δυσλειτουργίες του συστήματος που προκαλούν δυσλειτουργία του Magic Remote.

  1. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της τηλεόρασής σας από την πρίζα ή το πολύπριζο.
  2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το Κουμπί ενεργοποίησης – απενεργοποίησης στην τηλεόραση για 30 δευτερόλεπτα.
  3. Συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα και πατήστε το Κουμπί ενεργοποίησης – απενεργοποίησης στο Magic Remote.

9. Ενημερώστε την τηλεόρασή σας

Οι ενημερώσεις υλικολογισμικού μπορούν να διορθώσουν ζητήματα απόδοσης και δυσλειτουργίες του τηλεχειριστηρίου. Μεταβείτε στο μενού ρυθμίσεων τηλεόρασης και εγκαταστήστε την πιο πρόσφατη έκδοση WebOS.

Χρησιμοποιήστε ένα γενικό τηλεχειριστήριο ή αντιστοιχίστε το Εφαρμογή LG ThinQ στην τηλεόρασή σας εάν το Magic Remote δεν ανταποκρίνεται ή δεν λειτουργεί.

Παω σε Ρυθμίσεις > Όλες οι Ρυθμίσεις > Υποστήριξη > Αναβάθμιση λογισμικού και επιλέξτε Ελεγχος για ενημερώσεις. Επιλέγω Λήψη και εγκατάσταση και επανεκκινήστε την τηλεόρασή σας για να εγκαταστήσετε την ενημέρωση υλικολογισμικού.

Αποκτήστε ένα ανταλλακτικό Magic Remote

Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της LG εάν το Magic Remote εξακολουθεί να μην λειτουργεί αφού δοκιμάσετε τις παραπάνω διορθώσεις αντιμετώπισης προβλημάτων. Εάν το Magic Remote σας είναι ελαττωματικό ή κατεστραμμένο, μπορείτε να λάβετε δωρεάν αντικατάσταση εάν η τηλεόρασή σας είναι υπό εγγύηση. Σε διαφορετική περίπτωση, παραγγείλετε ένα τηλεχειριστήριο αντικατάστασης για το μοντέλο της τηλεόρασής σας.

Διαβάστε επίσης :“Κάντε το Σαλόνι σας Έξυπνο! Αποκτήστε Το Καλύτερο Android TV Box σε Προσφορά!” Κωδικός Κουπονιού 10% έκπτωση “ mecoolbestandroid “

Magic Eraser: Οι καλύτερες εναλλακτικές λύσεις για Android συσκευές

Η Magic Eraser της Google είναι πλέον διαθέσιμη για χρήστες iPhone και Android

“Κάντε το Σαλόνι σας Έξυπνο! Αποκτήστε Το Καλύτερο Android TV Box σε Προσφορά!” Κωδικός Κουπονιού 10% έκπτωση “ mecoolbestandroid “

Το Xbox Remote Play δεν λειτουργεί; 11 Διορθώσεις προς δοκιμή

Η Τεχνολογία σε μια σελίδα DirectVortex.gr

Share your love
Ισίδωρος
Ισίδωρος

Ενας `Φανταστικός` χαρακτήρας με πολυ αγάπη σε αυτό που κάνει.

Άρθρα: 4892

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *