Πώς να μετατρέψετε ή να αποθηκεύσετε μια εικόνα ως αρχείο PDF

Το PDF είναι μια από τις καλύτερες μορφές για τη διανομή αρχείων πολυμέσων. Η κοινή χρήση εικόνων σε μορφή αρχείου JPG ή JPEG θα μειώσει τα δεδομένα και την ποιότητα της εικόνας με την πάροδο του χρόνου. Ως εκ τούτου, η αποθήκευση εικόνων ως PDF είναι η καλύτερη, ειδικά αν μοιράζεστε τα αρχεία εικόνας πολλές φορές.

Αυτό το σεμινάριο θα σας δείξει πώς να αποθηκεύσετε μια εικόνα ως αρχείο PDF σε συσκευές Android, iOS, Windows και macOS.

Πώς να μετατρέψετε ή να αποθηκεύσετε εικόνες ως PDF σε Mac

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι μετατροπής αρχείων εικόνας ή εικόνας σε PDF σε συσκευές macOS. Μπορείτε να εξαγάγετε εικόνες ως PDF χρησιμοποιώντας την Προεπισκόπηση ή το βοηθητικό πρόγραμμα Εκτύπωσης του macOS. Καλύπτουμε τα βήματα και για τις δύο μεθόδους στις παρακάτω ενότητες.

Μετατροπή εικόνων σε PDF με χρήση προεπισκόπησης: Μέθοδος 1

Η προεπισκόπηση είναι το προεπιλεγμένο εργαλείο προβολής και επεξεργασίας εικόνων του macOS. Διαθέτει μια δυνατότητα εξαγωγής εικόνων που επιτρέπει στους χρήστες να μετατρέπουν εικόνες σε αρχεία PDF και διαφορετικές μορφές εικόνας . Δείτε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Προεπισκόπηση για να αποθηκεύσετε μια εικόνα ως PDF:

Κάντε διπλό κλικ στην εικόνα ή κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε Άνοιγμα με > Προεπισκόπηση.

Επιλέξτε Αρχείο στη γραμμή μενού (στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης του Mac σας) και επιλέξτε Εξαγωγή ως PDF.

Το αρχείο PDF μπορεί να έχει το ίδιο όνομα με το αρχικό αρχείο εικόνας. Εάν θέλετε, δώστε στο αρχείο PDF ένα διαφορετικό όνομα στο πεδίο “Αποθήκευση ως”. Στη συνέχεια, επιλέξτε το αναπτυσσόμενο εικονίδιο Where για να επιλέξετε πού θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο PDF στον υπολογιστή σας.

Σημείωση: Θυμηθείτε να διαγράψετε την επέκταση του αρχείου εικόνας (π.χ. .jpg, .png, .tiff, κ.λπ.) από το όνομα του αρχείου PDF.

Επιλέξτε Εμφάνιση λεπτομερειών εάν θέλετε να αλλάξετε το μέγεθος χαρτιού και τον προσανατολισμό του αρχείου PDF που προκύπτει. Η επιλογή Άδεια σάς επιτρέπει να προστατεύσετε με κωδικό πρόσβασης το αρχείο PDF .

Το macOS θα μετατρέψει την εικόνα ή την εικόνα σε αρχείο PDF όταν πατήσετε το κουμπί Αποθήκευση. Το αρχικό αρχείο εικόνας θα παραμείνει στον υπολογιστή σας.

Μετατροπή εικόνων σε PDF με χρήση προεπισκόπησης: Μέθοδος 2

Ακολουθεί ένας άλλος τρόπος για να μετατρέψετε μια εικόνα σε PDF χρησιμοποιώντας την Προεπισκόπηση. Αρχικά, ανοίξτε την εικόνα στην Προεπισκόπηση και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Επιλέξτε Αρχείο στη γραμμή μενού και επιλέξτε Εξαγωγή.

Εισαγάγετε το όνομα του αρχείου PDF στο πεδίο “Εξαγωγή ως” και επιλέξτε τον φάκελο προορισμού στην ενότητα “Πού”. Τέλος, αναπτύξτε το αναπτυσσόμενο μενού «Μορφή» και επιλέξτε PDF.

Επιλέξτε Δικαιώματα εάν θέλετε να προστατεύσετε με κωδικό πρόσβασης ή να αποτρέψετε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση και αντιγραφή του αρχείου PDF. Επιλέξτε Αποθήκευση για να μετατρέψετε την εικόνα σε έγγραφο PDF.

Αποθήκευση εικόνων ως αρχεία PDF χρησιμοποιώντας το macOS Print Utility

Το βοηθητικό πρόγραμμα εκτύπωσης στο macOS μπορεί να αποθηκεύσει εικόνες ως αρχεία PDF. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον μετατροπέα PDF εκτυπώνοντας μια εικόνα από την Προεπισκόπηση. Κάντε διπλό κλικ στην εικόνα που θέλετε να αποθηκεύσετε ως PDF και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Επιλέξτε Αρχείο στη γραμμή μενού και επιλέξτε Εκτύπωση (ή πατήστε Command + P) για να εκκινήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα εκτύπωσης.

Αλλάξτε την εικόνα μεταξύ κατακόρυφου ή οριζόντιου προσανατολισμού και επιλέξτε το αναπτυσσόμενο κουμπί PDF στην κάτω γωνία του βοηθητικού προγράμματος εκτύπωσης.

Επιλέξτε Αποθήκευση ως PDF.

Εισαγάγετε ένα όνομα για το αρχείο PDF στα πεδία “Αποθήκευση ως” και “Τίτλος”. Διαγράψτε τη μορφή αρχείου εικόνας (π.χ. .jpg, .png, κ.λπ.) από το όνομα του αρχείου και στα δύο πεδία. Επιλέξτε Αποθήκευση για να μετατρέψετε και να αποθηκεύσετε το αρχείο PDF στον υπολογιστή σας.

Αποθήκευση εικόνας ως PDF στα Windows

Τα Windows διαθέτουν ένα εργαλείο “Microsoft Print σε PDF” για τη μετατροπή εκτυπώσιμων αρχείων σε ψηφιακές μορφές PDF. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο για να μετατρέψετε τις εικόνες σε αρχεία PDF στον υπολογιστή σας.

Κάντε διπλό κλικ στην εικόνα ή την εικόνα που θέλετε να μετατρέψετε σε PDF. Αυτό θα ανοίξει το αρχείο στην εφαρμογή Φωτογραφίες.
Πατήστε Ctrl + P για να ανοίξετε το βοηθητικό πρόγραμμα εκτύπωσης των Windows. Εναλλακτικά, επιλέξτε το εικονίδιο του μενού με τις τρεις κουκκίδες στην επάνω δεξιά γωνία και επιλέξτε Εκτύπωση.

Αναπτύξτε το αναπτυσσόμενο μενού Printer και επιλέξτε Microsoft Print to PDF.

Ορίστε τον προσανατολισμό ή το μέγεθος χαρτιού του PDF που προκύπτει. Στη συνέχεια, επιλέξτε Εκτύπωση για να δημιουργήσετε ένα έγγραφο PDF της αρχικής εικόνας.

Εισαγάγετε ένα όνομα αρχείου για το PDF και επιλέξτε Αποθήκευση.

Σε αντίθεση με το macOS, το βοηθητικό πρόγραμμα “Microsoft Print to PDF” στα Windows δεν διαθέτει λειτουργίες ασφαλείας για την προστασία αρχείων PDF με κωδικό πρόσβασης. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προγράμματα τρίτων ή ηλεκτρονικά εργαλεία για να αποτρέψετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή τροποποίηση του αρχείου PDF. Ανατρέξτε στον οδηγό μας σχετικά με τα έγγραφα προστασίας με κωδικό πρόσβασης στα Windows για περισσότερες πληροφορίες.

Αποθήκευση εικόνας ως PDF σε iPhone και iPad

Μπορείτε να μετατρέψετε εικόνες σε αρχεία PDF μέσω της εφαρμογής Φωτογραφίες και Αρχεία σε συσκευές iOS και iPadsOS.

Αποθήκευση εικόνας ως PDF στην εφαρμογή Φωτογραφίες

Ανοίξτε την εφαρμογή Φωτογραφίες και επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να μετατρέψετε.
Πατήστε το εικονίδιο Κοινή χρήση στην κάτω αριστερή γωνία και επιλέξτε Εκτύπωση στο μενού κοινής χρήσης.
Πατήστε Εκτύπωση για να μετατρέψετε την εικόνα σε έγγραφο PDF.

Επιλέξτε Save to Files για να αποθηκεύσετε το αρχείο PDF που μετατράπηκε στον αποθηκευτικό χώρο του iPhone σας.
Μετονομάστε το αρχείο, επιλέξτε τον προτιμώμενο φάκελο προορισμού και πατήστε Αποθήκευση.

Αποθήκευση εικόνας ως PDF στην εφαρμογή Αρχεία

Ανοίξτε την εφαρμογή Φωτογραφίες, επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να μετατρέψετε και πατήστε το εικονίδιο Κοινή χρήση.
Επιλέξτε Αποθήκευση σε Αρχεία.
Μετονομάστε την εικόνα (αν θέλετε), επιλέξτε τον φάκελο που προτιμάτε και πατήστε Αποθήκευση.

Ανοίξτε την εφαρμογή Αρχεία και εντοπίστε το αρχείο εικόνας που μόλις αποθηκεύσατε. Πατήστε παρατεταμένα το αρχείο εικόνας και επιλέξτε Δημιουργία PDF στο μενού περιβάλλοντος.
Το iOS θα δημιουργήσει ένα αρχείο PDF με το ίδιο όνομα με το αρχικό αρχείο εικόνας.

Το αρχείο PDF που δημιουργήθηκε πρόσφατα και η αρχική εικόνα θα έχουν παρόμοιες μικρογραφίες, αλλά μπορείτε πάντα να επαληθεύσετε ποια από τα όμοια είναι ένα έγγραφο PDF. Πατήστε παρατεταμένα οποιοδήποτε από τα αρχεία και επιλέξτε Λήψη πληροφοριών. Θα πρέπει να δείτε τη μορφή αρχείου στη σελίδα πληροφοριών.

Αποθήκευση εικόνας ως PDF στο Android

Το Android διαθέτει μια ενσωματωμένη γεννήτρια PDF που μετατρέπει εικόνες σε διαφορετικές μορφές (JPEG, PNG, TIFF κ.λπ.) σε αρχεία PDF. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αποθηκεύσετε μια εικόνα ως PDF στη συσκευή σας Android.

Σημείωση: Τα παρακάτω βήματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την επωνυμία, το μοντέλο ή την έκδοση λειτουργικού συστήματος της συσκευής σας Android.

Ανοίξτε την εικόνα στην εφαρμογή Αρχεία Google ή στην προεπιλεγμένη εφαρμογή προβολής εικόνων της συσκευής σας.
Πατήστε το εικονίδιο Κοινή χρήση και επιλέξτε Εκτύπωση.

Ελέγξτε το μενού εικόνας εάν δεν βρείτε την επιλογή “Εκτύπωση” στο μενού “Κοινή χρήση”. Πατήστε το εικονίδιο μενού στην επάνω ή την κάτω γωνία του προγράμματος προβολής εικόνων.

Πατήστε το αναπτυσσόμενο εικονίδιο Επιλογή εκτυπωτή και επιλέξτε Αποθήκευση ως PDF.

Πατήστε το εικονίδιο Αποθήκευση ή PDF για να προχωρήσετε.
Ονομάστε το αρχείο PDF και πατήστε Αποθήκευση.

Μετατροπή εικόνων σε PDF χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά εργαλεία

Το iLovePDF και το SmallPDF είναι δύο δωρεάν και αξιόπιστα εργαλεία μετατροπής εικόνων που διατίθενται στο διαδίκτυο. Η Adobe διαθέτει επίσης έναν δωρεάν διαδικτυακό μετατροπέα εικόνων και μπορείτε επίσης να τον χρησιμοποιήσετε για επεξεργασία, συμπίεση ή συγχώνευση πολλών αρχείων JPEG, εάν είναι απαραίτητο.

Χρειάζεστε μόνο ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού για κινητά ή υπολογιστή, σύνδεση στο διαδίκτυο και την εικόνα που θέλετε να μετατρέψετε. Η μετατροπή εικόνων σε PDF χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά εργαλεία περιλαμβάνει μια διαδικασία τριών βημάτων:

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο του διαδικτυακού μετατροπέα εικόνας σε PDF στο πρόγραμμα περιήγησής σας.
Ανεβάστε το αρχείο εικόνας που θέλετε να μετατρέψετε σε PDF. Επιλέξτε το κουμπί Μετατροπή ή Αποθήκευση ή Μετατροπή σε PDF—ανάλογα με το εργαλείο που χρησιμοποιείτε.

Κατεβάστε το αρχείο PDF που μετατράπηκε στον υπολογιστή ή το smartphone σας. Μπορείτε επίσης να βρείτε επιλογές για κοινή χρήση αρχείων για αποθήκευση του αρχείου PDF σε λογαριασμούς αποθήκευσης cloud.

“PDF” Οι εικόνες και οι εικόνες σας

Η μετατροπή ενός μεμονωμένου αρχείου εικόνας σε αρχείο PDF είναι απλή. Ο συνδυασμός πολλών εικόνων σε ένα μόνο αρχείο PDF είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι μπάλας, αλλά είναι επίσης εύκολο. Για οδηγίες βήμα προς βήμα, ανατρέξτε στον οδηγό μας σχετικά με τη μετατροπή πολλαπλών εικόνων σε αρχεία PDF .

Διαβάστε επίσης:PDF Chromecast χρησιμοποιώντας Smartphone 

PDF για Android για μείωση του μεγέθους PDF

Πώς να προστατεύσετε με κωδικό πρόσβασης ένα PDF Edge

Η Τεχνολογία σε μια σελίδα | DirectVortex

Share your love
Ισίδωρος
Ισίδωρος

Ενας `Φανταστικός` χαρακτήρας με πολυ αγάπη σε αυτό που κάνει.

Άρθρα: 5006

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *